Luật Hình sự Hàn Quốc

Đòi bồi thường sau khi bị giam giữ

(Trong trường hợp phán quyết vô tội)무죄 확정판결 후 보상 청구 Người ngoại quốc rất dễ bị giam giữ chờ điều tra, xét xử khi bị dính tới án Hình sự tại Hàn Quốc. Nhưng không phải ai bị giam giữ cũng thực sự là người có tội. Dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội (무죄추정의 원칙), cho tới…

Tiếp tục đọc

Luật Hình sự Hàn Quốc

Về ân xá đối với phạm nhân bị đi tù tại Hàn Quốc

Điều kiện để được ân xá Phạm nhân cải tạo được ít nhất 1/3 thời gian thụ án có thể bắt đầu đăng ký ân xá. Thời điểm đăng ký ân xá Các thời điểm xét ân xá (가석방) cho phạm nhân bị án tù và đang cải tạo tại các trại giam trên toàn Hàn Quốc như sau: Lịch…

Tiếp tục đọc