Luật Hình sự Hàn Quốc

Đòi bồi thường sau khi bị giam giữ

(Trong trường hợp phán quyết vô tội)무죄 확정판결 후 보상 청구 Người ngoại quốc rất dễ bị giam giữ chờ điều tra, xét xử khi bị dính tới án Hình sự tại Hàn Quốc. Nhưng không phải ai bị giam giữ cũng thực sự là người có tội. Dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội (무죄추정의 원칙), cho tới…

Tiếp tục đọc