Luật Dân sự

Chú ý khi lập hợp đồng thuê nhà tại Hàn Quốc

Sau khi ký hợp đồng với chủ nhà, kể cả có bất động sản thì cũng cần làm thủ tục xác thực “확정일자”. Thủ tục này rất đơn giản, sau khi lập hợp đồng và ký xong thì chỉ cần mang theo bản hợp đồng đó và chứng minh thư để đi tới văn phòng hành chính địa phương (동,읍,면…

Tiếp tục đọc