Luật Hình sự Hàn Quốc

Đòi bồi thường sau khi bị giam giữ

(Trong trường hợp phán quyết vô tội)무죄 확정판결 후 보상 청구 Người ngoại quốc rất dễ bị giam giữ chờ điều tra, xét xử khi bị dính tới án Hình sự tại Hàn Quốc. Nhưng không phải ai bị giam giữ cũng thực sự là người có tội. Dựa theo nguyên tắc suy đoán vô tội (무죄추정의 원칙), cho tới…

Tiếp tục đọc

Luật Hình sự Hàn Quốc

Pháp luật Hàn Quốc xử phạt tội gây thương tích cho người khác như thế nào?

Gây thương tích cho người khác và gây thương tích cho người thân <상해, 존속상해> Gây thương tích cho người khác: phạt tới 7 năm tù cải tạo hoặc phạt tiền tới 10 triệu won <7년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다>. Gây thương tích cho bề trên (ông bà, bố mẹ) của bản thân hoặc bạn đời: phạt…

Tiếp tục đọc