Giới thiệu

Kiều Chinh làm việc tại văn phòng luật sư Beopseung (법무법인 법승) từ năm 2016 tới nay. Năm 2019, sau khi thi đỗ kỳ thi Thông – Biên dịch viên tòa án, Kiều Chinh tham gia vào các phiên tòa tại Hàn Quốc với tư cách là thông dịch viên theo chỉ định của các tòa án.

Blog này được lập ra để giúp cho người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc có thêm nguồn thông tin đáng tin cậy về Pháp luật Hàn Quốc.