Luật Hình sự Hàn Quốc

Tội quấy rối (성추행)

성추행· hay quấy rối tình dục, có thể hiểu đơn giản là tiếp cận thân thể của người khác giới khi không được sự cho phép gây ra cảm giác khó chịu về mặt giới tính hay cảm giác bị hạ nhục cho đối phương. Đây là hành vi phạm tội có xu hướng xảy ra nhiều nhất tại Hàn Quốc. Loại hình tội phạm này dễ diễn ra tại các khu vực công cộng có tập trung đông người.

Theo điều 11 của đạo luật đặc biệt về xử phạt đối với tội phạm tình dục (quấy rối tình dục tại nơi công cộng): Người có hành vi quấy rối người khác tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người, trên phương tiện giao thông công cộng, có thể bị xử phạt tới 3 năm tù hoặc 30 triệu won. 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제11조(공중 밀집 장소에서의 추행) 대중교통수단, 공연·집회 장소, 그 밖에 공중(公衆)이 밀집하는 장소에서 사람을 추행한 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *