Luật Hình sự Hàn Quốc

Xúc phạm nhau trên mạng xã hội có thể bị xử phạt

Trong pháp luật Hàn Quốc có quy định khung hình phạt cho tội xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác như sau: Luật hình sự điều 307 (về xúc phạm danh dự nhân phẩm) ① Người nào cố tình công bố sự thật một cách công khai nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì phạt…

Tiếp tục đọc