Luật Gia đình Hàn Quốc

KINH NGHIỆM KHI LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG

Cần chuẩn bị những gì?

1. Nếu chỉ muốn ly hôn cho bản thân được giải thoát thì chỉ cần thu thập bằng chứng đầy đủ để chứng minh đối phương đã có những hành vi tiêu cực như bạo hành, xúc phạm, ngoại tình là được

2. Nếu muốn giành quyền nuôi con thì ngoài mục 1, cần chuẩn bị khả năng nuôi con tốt hơn hoặc ngang bằng với đối phương. Có thể tài chính không bằng đối phương cũng được nhưng cần có khả năng nuôi con tổng hợp (trình độ giáo dục, điều kiện và môi trường nuôi con,…) tốt hơn đối phương.

3. Nếu muốn ly hôn, giành quyền nuôi con, đòi bồi thường thì cần chứng minh những hành vi tiêu cực của đối phương có gây ra tổn thất tinh thần đối với bản thân.

4. Muốn cả mục 1,2,3 và muốn thêm cả đòi phân chia tài sản thì cần chứng minh có tài sản được hình thành trong hôn nhân và có sự đóng góp của bản thân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *