Luật Hình sự Hàn Quốc

Vấn đề vay nợ và lãi giữa các cá nhân (개인간의 대여금)

Theo quy định của luật giới hạn lãi vay (이자제한법), đối với tiền vay giữa các cá nhân thì người cho vay có thể nhận lãi tối đa là 24% 1 năm. Tuy nhiên, rất nhiều người đi vay nóng với lãi suất vượt quá 24% 1 năm.Trong trường hợp lãi suất tiền vay giữa các cá nhân vượt quá 24% 1 năm thì người cho vay và nhận lãi vượt quá đó, có thể phải chịu xử phạt hình sự (형사처벌).

Quy định xử phạt như sau:

  • Phạt tù lên đến 1 năm hoặc phạt tiền lên đến 10 triệu won (1년 이하의 징역 또는 1천만원의 벌금에 처한다)

Luật giới hạn lãi vay (이자 제한법)

  1. Về giới hạn lãi tối đa: Tối đa 24% 1 năm.
  2. Phần lãi vượt quá 24% 1 năm sẽ bị vô hiệu trước pháp luật
  3. Trong trường hợp người đi vay đã trả lãi vượt quá tỷ lệ lãi theo quy định trên, thì số tiền lãi vượt quá sẽ được bổ sung vào tiền vay gốc tương đương. Nếu số lãi và gốc đã trả, vượt quá số gốc và lãi theo luật định, thì người đi vay có thể đòi lại.
  4. Luật này không áp dụng đối với số tiền vay dưới 100,000 won. ( 10만원)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *